Archive for the Category »skola «

Student

Nu är jag officiellt en student här:

Företagsekonomi på distans. Herregud vad jag utvecklas!

Pisa

Häromdagen presenterades Pisarapporten.
Det är en internationell undersökning som jämför olika länders skolor.

Den kan du läsa här hos skolverket.

Man kan bli upprörd över försämrad läsförmåga hos svenska 15-åringar och att Sverige halkat efter andra länder ännu mer.
Eller har andra förbättrat sig?

Det som jag finner anmärkningsvärt är att likvärdigheten har försämrats i Sverige.

Klyftorna mellan hög-och lågpresterande elever har ökat. Den socioekonomiska bakgrunden har fått större betydelse. Vi har fått en segregerad skola i allt större utsträckning.

Den svenska skolan ger inte elever, i behov av stöd, det stöd de behöver.

Tacka sjutton för det!

Var finns resurserna?
Pengarna till skolan dras in. Rektorerna sliter sitt hår med att få budget att gå ihop. Allt extra stöd till elever finns inte budgeterat från början. Så även om viljan finns, saknas resurserna på många håll. Det är svårt när uppdragsgivare (staten) och huvudman/arbetsgivare (kommunerna) inte är den samma. Staten påbjuder och kommunpolitiker anslår medel.

För övrigt kan du läsa en intressant analys här.