Tag-Archive for » reglerad arbetstid «

Förtroendetid

Som lärare jobbar jag 45 timmar/vecka.

35 på arbetsplatsen (reglerad arbetstid som arbetsgivaren bestämmer över) och 10 på valfri plats, sk förtroendetid. De timmarna styr jag helt själv över. Ska jag arbeta mer än 35 timmar på arbetsplatsen ska det vara förhandlad eller vara beordrad övertid. Helt enligt avtal.

När chefen föreslår att jag ska lägga min förtroendetid på arbetsplatsen, för att kunna vara med på ett möte som ligger utanför mitt schema undrar jag om chefen har koll på vad man gör dessa 10 timmar /vecka.

Jag

planerar lektioner
rättar uppgifter
letar inspiration till uppgifter
handleder elever
läser och svarar på mail
ser på filmer som kan vara lämpliga i undervisningen, jag vill inte visa en film osedd.
diskuterar jobb med kollegor
pratar med föräldrar
konstruerar prov eller hemtentor
planerar studiebesök
beställer läromedel
testar idéer
uppdaterar skolans hemsida
skriver informationsblad
skriver rent minnesanteckningar från möten på skolan
skriver åtgärdsprogram
rättar prov

Bland annat.

I mitt jobb ingår faktiskt också att hänga med i vad som händer i världen för att kunna bemöta elevers frågor och reaktioner. Det krävs att jag är både allmänbildad och uppdaterad.

Eleverna pratar oväntat lite om Japan. Men det kan bero på att det känns så avlägset. I höstas var vi på studiebesök på Ringhals och där poängterade man just att säkerheten är så hög. Sen är väl sannolikheten oerhört liten att något liknande det som sker i Japan ska hända här. Men det är otäckt vad som händer i Japan.

I religionen jobbar vi med judendom och islam. Nästa vecka ska vi på studiebesök i en synagoga. Jag läser fakta och följer nyheterna. I Malmö blir judar trakasserade och utsatta för våld. I det demokratiska samhället Sverige!
Så jag läser och lär mig för att kunna diskutera och bemöta påståenden och frågor.

10 timmar blir lätt många fler under en vecka.