Archive for the Category »mantra «

Att våga

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv

Søren Kierkegaard