Archive for the Category »debatt «

Kvinnodagen

Word!

Tycka sig lite

Det debatteras  frisk både på riksnivå och ankdammsnivå om datorer och läsplattor i skolan.

Jag undrar bara varför skolan ska vara en isolerad ö från resten av samhället?

Ska inte skolan vara en spegling av samhället?

Våra barn och ungdomar ska  förberedas för livet efter skolan. Rätta mig om jag har fel.

I så fall borde det vara så självklart att alla skolor, personal och elever utrustas med datorer och/eller läsplattor och att debatten  som ifrågasätter modern it-teknik i skolan självdör av sin egen orimlighet.

Utbilda för framtiden, inte forntiden.

Positivt tänkande

Den senaste tiden har det skrivits mycket negativt om skolan i kommunen där jag arbetar. Både i media och på nätet.

Det finns väl ingen verksamhet som så många har så mycket åsikter om och så många som anser sig vara självutnämnda experter som skolan.

Alla har ju gått i skolan en gång.

Det trista är att många dömer ut gymnasieskolan där jag arbetar, bara för att grundskolan har problem. Man väljer bort för att man tror att det inte är bra.

Men det är faktiskt så att många av våra elever lyckas mycket bra. Läser man betygsstatistik och hur många som får behörighet till vidare studier (något av de som undersöks på grundskolan av både LR och LF) så ligger vi högt upp på listan. I det övre skiktet i landet. Dessutom är trivseln mycket hög bland både elever och personal.

Det finns massor av fördelar med att gå på vår skola.Visst jag är partisk, men eleverna trivs, vi har små klasser, det är en nära relation mellan personal och elever och en trevlig miljö med ”högt i tak” . Att skolan har fina, fräscha lokaler är ännu ett plus.

Så de föräldrar som dömer ut gymnasiet i Mellerud, för att man tror att det brottas med samma problem som grundskolan, vet inte vad de talar om.

Det fokuseras för mycket på det negativa. Allt för många gnäller bara. Framförallt gnäller man på ledning. Men de som leder kommunen är de som invånarna röstat fram i fria val.

Vill man ha förändring, får man arbeta för det. Inte sitta passiv och gnälla.

Skapa en föräldraförening.

Gå samman och påverka.

Gör något konkret i s f att bara klaga.

Det är viktigt med positivt tänkande.

Positiva tankar ger positiv energi.

 

olika villkor

Kommunala skolor och fristående skolor konkurrerar om eleverna på olika villkor.

Fristående skolor lyder inte under skollagen på samma sätt som kommunala skolor, som har långt högre krav på exempelvis stödverksamhet, skolbibliotek och hälsa.

Kommunala skolor har full insyn i sin verksamhet och dokument är offentlig handling, medan fristående skolor lyder under aktielagstiftningen, varvid deras handlingar är slutna dokument utan insyn.

Är det att verka på lika villkor?

Många fristående skolor har kritiserats för sin undermåliga verksamhet. Kräv återbetalning av skattemedel. Kommunala skolor som kritiseras beläggs med vite om de inte vidtar de åtgärder de ålagts. Ställ samma villkor på fristående skolor.

Var tog den likvärdiga svenska skolan vägen?
Man ska inte kunna profitera på utbildning.

Fristående skolor som drivs av pedagogiska skäl = Ja. Fristående skolor som drivs av vinstintressen = Nej.

Det klokaste jag läst idag

Ketchupmamman aka Karin är klockren.

Läs!!!!!!

Obehörig

På facebook diskuterar några kollegor lärarlegitimation och behörighet.

Jag hör den kategori lärare som de så föraktar: obehörig. Jag har ämnesbehörighet, men saknar en kurs för formell behörighet att undervisa som gymnasielärare. Jag har läst pedagogik, men inte tillräckligt för att få lärarlegitimation i juli. Jag har ingen lärarexamen.

Lärarlegitimation som nu införs har skärpt upp kraven och det tycker jag är bra. Men det innebär också att en sån som jag måste läsa in en hel del för att få min legitimation. Jag är dock beredd på att genomföra den ansträngningen, eftersom jag inbillar mig att jag är bra på det jag gör.

Så jag har fått diskutera med mig själv och fundera på vad jag vill och jag har kommit fram till att jag ska läsa pedagogik på distans för att få lärarexamen. Sen måste jag läsa in ett ämne till (fattar inte om mina fritidspedagogstudier kan ge mig behörighet i yrkesämnen) och där uppstår ett problem: vad ska jag läsa?

Än så länge finns det inga tydliga riktlinjer från uppdragsgivarna om hur man ska kunna fortbilda sig genom t ex lärarlyftet för att kunna få sin lärarlegitimation.

Men jag är obehörig, formellt sett. Jag har ingen tillsvidare-anställning, utan får söka mitt jobb varje år.

Enligt mina kollegor är obehöriga lärare av ondo.

Obehöriga lärare sätter självklart för höga betyg (där fick vi svaret till betygsinflationen) och gör vad som helst arbetsgivaren vill, bara för att få behålla jobbet. Men det värsta är att obehöriga lärare hindrar behöriga, kompetenta lärare att få jobb.

Vill ni att jag slutar idag?

Eller hur ska jag tolka er debatt?

Jag älskar mitt jobb. Jag har ett brinnande intresse för mitt ämne (har 110 p + 2 års andra studier) jobbar med både social utveckling och lust till att lära mer. Har pedagogiska studier (för yngre barn) men är obehörig.

Några av de bästa lärarna är obehöriga. Lämpligheten sitter inte alltid i ett dokument.

Det talas om Lärarförbundet och förskollärare som om de är mindre värda än LR och gymnasielärare. Förskollärarna gör så att gymnasielärarnas löner är låga. Borde man i stället inte samarbeta för att det ska bli bättre för alla inom samma yrkeskår?

Är en gymnasielärare värd högre lön än en förskollärare? Ja, p g a utbildningen längd och inget annat. Men är gymnasieläraren värd 15 000 kr mer per månad kan man fråga sig?

Skärp upp lärarutbildningen.

Ställ högre krav på arbetsgivaren.

Ge obehöriga möjlighet att skaffa behörighet.

Men tala inte så föraktfullt om era kollegor och medmänniskor.

Vi har också ett värde.

Vatten

Daniel sa att jag skulle skriva om vatten.

Så nu skriver jag om vatten.

Det är vattenbrist i världen.

Därför ska man inte dricka kaffe, te eller choklad.

För att det går åt så mycket vatten före att framställa dessa produkter.

Jag är inte så solidarisk eller klimatsmart.

Jag dricker kaffe ändå.

Trots att varje kopp kaffe kräver 140 liter för att framställas.

Category: debatt  Tags: , , ,  One Comment

Nu vädrar jag mina fördomar

I Stockholm kan man betala för läxhjälp.

För 1600 pix i månaden kommer en privatlärare hem och hjälper skolungdomen med matte och förhoppningsvis resulterar det i högre betyg.

Jag jobbar på en liten skola i en liten kommun med låg utbildningsnivå.

Hos oss får eleverna extrastöd i bl a matte av sina ordinarie lärare. På skoltid. Gratis.

Fast det är de elever som behöver stöd för att nå målen. Inte elever som klarar målen , men vill ha högsta betyg.

JB tycker att privat läshjälp är bra. Fast samtidigt säger han att läxor är bra , för att det engagerar föräldrarna.

På vilket sätt engagerar föräldrarna sig mer om de köper en hjälplärare?

Jag tycker att det bidrar till ett mer segregerat samhälle.

Jag vädrar mina fördomar nu.

Argumentera för eller emot.

Category: debatt  Tags: , ,  7 Comments

Att överklaga betyg

Det finns ett förslag om att elever ska kunna överklaga betyg.

Jag har självklart ett lärarperspektiv i denna fråga.

Det finns en risk, tror jag, att elever överklagar för att de kan, inte för att de verkligen blivit orättvist betygssatta. Elevers uppfattning om sin prestation jämfört med vilka mål de uppnått stämmer inte alltid överrens.

Jag tror mer på ökad kvalitetskontroll i skolan för att komma till rätta med orättvisa betyg. Fler standardiserade redovisningar av kunskaperna, fler betygskonferenser och bättre utbildning i betygssättning.

Sen måste man som elev föra en dialog med sin lärare om sin prestation och betyg. Som elev har jag lika stort ansvar att ta del av mål och betygskriterier, särskilt när jag går på gymnasiet.

Problemet är när elever, som inte är särskilt studiemotiverade, tycker att det är ok att få ett ig, just för att de inte vill eller orkar jobba. Och som lärare är man skyldig att stödja och hjälpa eleven att nå g. En omöjlig ekvation ibland.

Vad tycker du?

Det finns dumma och så finns det dumma åsikter

Kommunalrådet i Uppsala vill ha extraskatter för överviktiga.

De kostar för mycket, eftersom de äter och dricker mer än andra.

Där avslöjar Stefan Hanna sin okunskap.

Övervikt handlar inte bara om att äta och dricka mycket.  Snarare tvärtom.  Många överviktiga äter för lite, men fel. Ska man gå ner i vikt, av hälsoskäl, behöver man äta mer och ofta. Men man behöver äta annat.

Det här var ett av de dummaste förslag jag hört. Och ännu dummare att framföra det publikt.

Det finns andra samhällsgrupper som kostar lika mycket om inte mer.

Ska vi införa extraskatt för rökare,   allergiker,  funktionshindrade eller de som dricker alkohol?

Hur många miljarder kostar inte alkoholrelaterade skador för samhället!!!

Jag tycker att detta är ett cyniskt förslag som visar på en människosyn jag inte delar.

Vi kanske ska införa skatt för de som är dumma och inte tänker längre än näsan räcker?

Däremot skulle vi se över priser på livsmedel. Se till att nyttig, ekologisk mat blir billigare och färdigmat fullproppad med kolhydrater och tillsatser blir dyra.