Tycka sig lite

Det debatteras  frisk både på riksnivå och ankdammsnivå om datorer och läsplattor i skolan.

Jag undrar bara varför skolan ska vara en isolerad ö från resten av samhället?

Ska inte skolan vara en spegling av samhället?

Våra barn och ungdomar ska  förberedas för livet efter skolan. Rätta mig om jag har fel.

I så fall borde det vara så självklart att alla skolor, personal och elever utrustas med datorer och/eller läsplattor och att debatten  som ifrågasätter modern it-teknik i skolan självdör av sin egen orimlighet.

Utbilda för framtiden, inte forntiden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
9 Responses
 1. Jennifer skriver:

  Well spoken darling!

 2. Fröken Hulda skriver:

  Friskolorna brukar vara bra på att tillhandahålla teknik. Dottern gick på en fristående gymnasieskola och hade laptop alla tre åren

 3. Kattis skriver:

  Instämmer! Det handlar väl helt enkelt om pengar, tyvärr, och det här läsårets budget.

  • inna skriver:

   Det handlar alltid om pengar och så länge det handlar om skattemedel kommer man alltid att ställa verksamheter mot varandra.

 4. Bernt Svensson skriver:

  Håller inte med Camilla. Eleverna lär sig möjligen datorer om man satsar på detta i skolan, men det kan dom redan. De är bättre på datorer än 90% av sina lärare.
  Däremot lär de sig inte de baskunskaper de behöver för vidare utbildning. Jag var med på 70-talet när man prövade en pedagogiskt ekvivalent metod som kallades IMU (Individualiserad MatematikUndervisning). Man hade inte datorer då men tänket var detsamma. Resultatet var fullständig katastrof och projektet begravdes i tysthet.
  En till en har prövats och utvärderats i Falkenberg. Resultatet visade att elevernas resultat sjönk! Elever, lärare och föräldrar var dock av någon anledning positiva varför försöket fortsätter. Hela Sverige tycks nu delta i ett fullskaleexperiment som hittils visat sig misslyckat.
  Drivkraften bakom är naturligtvis att ersätta lärare med datorer, det blir mycket billigare. Att Moderater tycker detta är bra förstår jag men för småfolket är detta en katastrof.
  Jag skulle kunna skriva en hel bok om detta men som du vet håller jag på att trappa ner men jag tycker synd om nästa generation som kommer att få betala priset för nedrustningen av den svenska skolan.

  • inna skriver:

   Jag förstår vad du menar Bernt, men för mig handlar det inte om att teknik ska ersätta pedagoger utan det handlar om att ha adekvat utrustning. Alla barn har inte samma tillgång till teknik och utrustning i hemmet. I skolans uppdrag ingår att jämna ut klyftor. Det finns ett samhällsansvar. Idag får många lärare dela på dator. Hur många arbetsplatser där man behöver datorn så mycket fungerar det på det sättet?

   Jag tycker att vi ska utbildade kunniga lärare samt adekvat utrustning. De flesta som debatterar och ifrågasätter datorer i skolan gör det just m h a en dator. Så varför ska skolan vara annorlunda än övriga samhället?

   Vad gäller nedrustningen av skolan håller jag med dig i mycket. Din erfarenhet och kunskap är värdefull. Tack för att du är så engagerad.

 5. Bernt Svensson skriver:

  Om tekniken inte ersätter lärarna kan jag acceptera en datorsatsning men det är just besparingspotentialen som är drivkraften hos politikerna.
  Jag har tillsammans med nästan alla i min generation inte fått någon undervisning om datorer men vi klarar oss ganska bra ändå. Nästan alla ungdomar idag har minst en dator hemma som de behärskar tillräckligt så skolan kan inte tillföra mycket där.
  Man får inte vara aningslös utan inse att det endast är ekonomiska motiv bakom detta fullskalöeexperiment på svenska ungdomar.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>