Tag-Archive for » lärarlegitimation «

Obehörig

På facebook diskuterar några kollegor lärarlegitimation och behörighet.

Jag hör den kategori lärare som de så föraktar: obehörig. Jag har ämnesbehörighet, men saknar en kurs för formell behörighet att undervisa som gymnasielärare. Jag har läst pedagogik, men inte tillräckligt för att få lärarlegitimation i juli. Jag har ingen lärarexamen.

Lärarlegitimation som nu införs har skärpt upp kraven och det tycker jag är bra. Men det innebär också att en sån som jag måste läsa in en hel del för att få min legitimation. Jag är dock beredd på att genomföra den ansträngningen, eftersom jag inbillar mig att jag är bra på det jag gör.

Så jag har fått diskutera med mig själv och fundera på vad jag vill och jag har kommit fram till att jag ska läsa pedagogik på distans för att få lärarexamen. Sen måste jag läsa in ett ämne till (fattar inte om mina fritidspedagogstudier kan ge mig behörighet i yrkesämnen) och där uppstår ett problem: vad ska jag läsa?

Än så länge finns det inga tydliga riktlinjer från uppdragsgivarna om hur man ska kunna fortbilda sig genom t ex lärarlyftet för att kunna få sin lärarlegitimation.

Men jag är obehörig, formellt sett. Jag har ingen tillsvidare-anställning, utan får söka mitt jobb varje år.

Enligt mina kollegor är obehöriga lärare av ondo.

Obehöriga lärare sätter självklart för höga betyg (där fick vi svaret till betygsinflationen) och gör vad som helst arbetsgivaren vill, bara för att få behålla jobbet. Men det värsta är att obehöriga lärare hindrar behöriga, kompetenta lärare att få jobb.

Vill ni att jag slutar idag?

Eller hur ska jag tolka er debatt?

Jag älskar mitt jobb. Jag har ett brinnande intresse för mitt ämne (har 110 p + 2 års andra studier) jobbar med både social utveckling och lust till att lära mer. Har pedagogiska studier (för yngre barn) men är obehörig.

Några av de bästa lärarna är obehöriga. Lämpligheten sitter inte alltid i ett dokument.

Det talas om Lärarförbundet och förskollärare som om de är mindre värda än LR och gymnasielärare. Förskollärarna gör så att gymnasielärarnas löner är låga. Borde man i stället inte samarbeta för att det ska bli bättre för alla inom samma yrkeskår?

Är en gymnasielärare värd högre lön än en förskollärare? Ja, p g a utbildningen längd och inget annat. Men är gymnasieläraren värd 15 000 kr mer per månad kan man fråga sig?

Skärp upp lärarutbildningen.

Ställ högre krav på arbetsgivaren.

Ge obehöriga möjlighet att skaffa behörighet.

Men tala inte så föraktfullt om era kollegor och medmänniskor.

Vi har också ett värde.