Tag-Archive for » prifit «

olika villkor

Kommunala skolor och fristående skolor konkurrerar om eleverna på olika villkor.

Fristående skolor lyder inte under skollagen på samma sätt som kommunala skolor, som har långt högre krav på exempelvis stödverksamhet, skolbibliotek och hälsa.

Kommunala skolor har full insyn i sin verksamhet och dokument är offentlig handling, medan fristående skolor lyder under aktielagstiftningen, varvid deras handlingar är slutna dokument utan insyn.

Är det att verka på lika villkor?

Många fristående skolor har kritiserats för sin undermåliga verksamhet. Kräv återbetalning av skattemedel. Kommunala skolor som kritiseras beläggs med vite om de inte vidtar de åtgärder de ålagts. Ställ samma villkor på fristående skolor.

Var tog den likvärdiga svenska skolan vägen?
Man ska inte kunna profitera på utbildning.

Fristående skolor som drivs av pedagogiska skäl = Ja. Fristående skolor som drivs av vinstintressen = Nej.