olika villkor

Kommunala skolor och fristående skolor konkurrerar om eleverna på olika villkor.

Fristående skolor lyder inte under skollagen på samma sätt som kommunala skolor, som har långt högre krav på exempelvis stödverksamhet, skolbibliotek och hälsa.

Kommunala skolor har full insyn i sin verksamhet och dokument är offentlig handling, medan fristående skolor lyder under aktielagstiftningen, varvid deras handlingar är slutna dokument utan insyn.

Är det att verka på lika villkor?

Många fristående skolor har kritiserats för sin undermåliga verksamhet. Kräv återbetalning av skattemedel. Kommunala skolor som kritiseras beläggs med vite om de inte vidtar de åtgärder de ålagts. Ställ samma villkor på fristående skolor.

Var tog den likvärdiga svenska skolan vägen?
Man ska inte kunna profitera på utbildning.

Fristående skolor som drivs av pedagogiska skäl = Ja. Fristående skolor som drivs av vinstintressen = Nej.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
4 Responses
 1. Kemimagistern skriver:

  Så enkelt, så självklart!

 2. Nurse Rached skriver:

  …och inte på vård/äldreomsorg heller. Amen.

  Jag säger bara Tibble gymnasium. Rektor skrattar hela vägen till banken och ger oss skattebetalare och kommuninvånare fingret. 👿

 3. charlotte skriver:

  det är nästan alltid ett vinstintresse som ligger bakom när det är i privata regier
  kram

 4. inna skriver:

  Jag tror att det måste finnas ett gemensamt regelverk för verksamheter såsom skola, vård och omsorg. Så att det inte är vinstintressen som styr kvaliteten, utan viljan att bedriva skola, vård, omsorg av god kvalitet.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>