Att överklaga betyg

Det finns ett förslag om att elever ska kunna överklaga betyg.

Jag har självklart ett lärarperspektiv i denna fråga.

Det finns en risk, tror jag, att elever överklagar för att de kan, inte för att de verkligen blivit orättvist betygssatta. Elevers uppfattning om sin prestation jämfört med vilka mål de uppnått stämmer inte alltid överrens.

Jag tror mer på ökad kvalitetskontroll i skolan för att komma till rätta med orättvisa betyg. Fler standardiserade redovisningar av kunskaperna, fler betygskonferenser och bättre utbildning i betygssättning.

Sen måste man som elev föra en dialog med sin lärare om sin prestation och betyg. Som elev har jag lika stort ansvar att ta del av mål och betygskriterier, särskilt när jag går på gymnasiet.

Problemet är när elever, som inte är särskilt studiemotiverade, tycker att det är ok att få ett ig, just för att de inte vill eller orkar jobba. Och som lärare är man skyldig att stödja och hjälpa eleven att nå g. En omöjlig ekvation ibland.

Vad tycker du?

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
2 Responses
  1. monica skriver:

    Håller med du , jag tror det blir massa överklagan bara för att och tänk alla föräldrar som komer lägga sig i, det tror jag!

  2. Tofflan skriver:

    Jag håller med dig, att man som elev inte alltid uppfattar att man faktiskt inte presterat de mål som är uppsatta. Men i vissa fall kan det handla om ren personkemi – att lärare och elev helt enkelt inte gillar varandra. Då ska man nog försöka på nåt sätt byta (klass/lärare/kurs?) innan det går för långt. Men det är alltid viktigt att hela tiden ha en dialog elev-lärare. Är kommunikationsvägen kort blir det ju lättare att förstå – varandra.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>