Sj, sj gamle vän

Kära SJ, tack för att du är så vänlig och tillmötesgående mot dina kunder.

Alla kan vi förstå att det sker oförutsedda händelser och att du inte kan råda över olyckliga omständigheter.

Att ett lok brinner och påverkar all tågtrafik kan ju inte vara ditt ansvar. Att du är dålig på att informera din ombordpersonal och låter dina passagerare sitta i flera timmar och vänta utan att få besked om vad som händer är tydligen heller inte ditt ansvar. Att resenärerna till slut kommer fram till sina destinationer minst 3 timmar försenade ska de kanske bara vara tacksamma över. De fick ju sitta i ett varmt tåg och vänta åtminstone.

Under väntan fick resenärerna besked av personalen att alla skulle få ersättning för förseningen och att det var självklart. Så jag skickade in min ansökan om ersättning.

Döm om min förvåning när du svarar mig med avslag. Typ skyll dig själv som åker med oss!

”Tack för att du har kontaktat oss.

Vi är ledsna för att du har råkat ut för en försening och uppskattar att du tagit dig tid att begära ersättning.

Restidsgarantiersättning på två sätt
Om Trafikverket eller andra järnvägsoperatörer orsakat förseningen eller om du begär kontant ersättning, ersätter vi enligt branschstandard och med den nivån som EU föreskriver.

Vi gör vårt bästa för att du ska komma fram i tid. Ibland inträffar dock oförutsägbara händelser som gör att vi måste besluta om befrielsegrund från Restidsgarantiersättning. Dessa befrielsegrunder följer EU-direktiven och tillämpas av de flesta tågoperatörer. Detta är en situation då SJs restidsgaranti inte gäller, vilket följer av punkt 13.1 i SJ Allmänna Villkor. Någon ersättning enligt vår restidsgaranti utgår därför inte för denna resa.”

Men av någon anledning så gäller inte detta när ett lok på ett godståg brinner och hindrar trafiken i flera timmar!

Jag gillar friskrivningen i allmänna villkor 13.1 som man hänvisar till:

”SJ AB är ansvarigt gentemot den resande på grund av tågförsening,

utebliven tåganslutning eller tåginställelse i enlighet med
bestämmelserna i denna punkt 13.1.
SJ AB är fritt från detta ansvar när förseningen, den uteblivna
anslutningen eller inställelsen kan hänföras till någon av följande
orsaker:

Omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften

och som SJ AB inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna
av, även om SJ AB hade iakttagit den omsorg som
omständigheterna påkallade.”

Visst är det underbart att svära sig fri från allt slags ansvar och skylla på någon annan. Ännu ett exempel på nånannanismen som råder i vårt samhälle.

Tack kära SJ för att du är så kundorienterad och månar om dina resenärer.

ps. kan jag kräva tid tillbaka i stället?

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>