Archive for » mars 10th, 2010«

Vet Du vilka millennimålen är?

Idag bytte jag mitt klassrum mot föreläsningssalen i min barndoms stad.

En heldag om millenniemålen på lite olika sätt. De globala frågorna intresserar mig mycket, även om de kanske inte direkt går att applicera på mina ämne som datakommunikation, databas och programmering =)

För mig är solidaritet ett honörsord man ska leva efter och det är just det internationella engagemanget som gör att jag tycker att Lärarförbundet är det rätta fackförbundet för pedagoger.

Genom jobbet har jag härliga möjligheter att delta i kurser och konferenser och vidgar hela tiden mina vyer.

Staffan Landin föreläste på ett mycket underhållande sätt om Gapminder och fattigdomen i världen. Gapminder är ett mycket intressant redskap och det märktes mycket tydligt att Hans Roslin är Staffan Landins förebild.

Lunch på stan: stekt strömming och hemlagat potatismos. Jag har fortfarande paltkoma!

Information, tips och frågestund. Sen fortsatte dagen med en ny föreläsare.

In kommer en man som i mina ögon ser ut som en tönt, fast han är företagare. När han nämner att han jobbat som lärare på Chalmers bekräftas mina fördomar!

Så börjar han tala och alla mina tankar kommer på skam. Det är ett ordrace i formel 1 tempo, fakta blandat med roliga kommentater som får oss att vrida oss av skratt.

Vilken härlig föreläsare!

Vad han pratade om? Ekologisk bomullsodling!

Det som dagens föreläsare har gemensamt är sin passion och intresse för det de sysslar med.  Alla är entreprenörer och brinner för sitt arbete. Såna människor är alltid inspirerande att träffa.

Hade du koll på millenniemålen?

1. Utrota fattigdom och svält
Mellan åren 1990 och 2015 ska andelen människor som lever på mindre än en dollar per dag halveras. Samtidigt ska andelen som lider av hunger halveras.

2. Utbildning för alla år 2015
Alla flickor och pojkar ska få grundskoleutbildning senast 2015.

3. Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor
Utbildningsskillnader beroende på kön skall elimineras helst före 2005, men inte senare än 2015.

4. Minska barnadödligheten
Dödligheten bland barn under fem års ålder skall minska med två tredjedelar fram till år 2015.

5. Minska mödradödligheten
Mödradödligheten skall minska med tre fjärdedelar fram till år 2015.

6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar skall hejdas innan 2015.

7. Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling
Andelen människor utan tillgång till rent vatten skall halveras före 2015. Livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden skall ha förbättrats före 2020.

8. Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete
Ett öppet, rättvist och icke-diskriminerande handels- och finanssystem ska utvecklas. Behoven hos de minst utvecklade länderna ska beaktas. Biståndet ska höjas till 0,7% av BNI (bruttonationalinkomsten).

Dagen avslutades på Bohusläns museum med en snabb titt på tavlor av Carl Wilhelmson och Carl-Gustav Bernhardsson. Museet är en pärla i barndomens stad och är ett föredöme med fri entré och sin barnvänlighet.