Archive for » maj 18th, 2011«

Min onsdag

Teknikstrul. Bara för att jag undervisar på teknik är jag ingen servicetekniker!

Prov för finaste treorna.

Information till härliga elever i nian. Sommarlovsentreprenörer ska bli så kul!

Lateralt tänkande med bästaste tekniktvåorna

Planering av studentfirande

Facklig diskussion som blev pedagogisk och givande.

Regn

Nu ska jag äta och skriva.

Ha en bra kväll!

 

Prov

Jag är ingen vän av prov och läxor.

I dess traditionella mening.

Däremot tror jag på repetition för att lära sig och olika sätt att redovisa sin kunskap.

Praktisk tillämpning, skarpa uppgifter och eget ansvar hör till mina rättesnören.

Nu är det slutredovisning av kunskaper i datakommunikation. Under läsåret har eleverna visat sina kunskaper genom inlämningsuppgifter, praktiska labbar, diskussioner och arbete på lektioner. De har planerat och genomfört ett lan med över 50 datorer, så jag har gott om underlag för bedömning.

Eleverna har fått välja redovisningsform. De flesta valde hemtenta, men några har valt traditionellt prov. Så nu sitter jag här och skriver när de kämpar med  sina uppgifter.

Det finns många i skolan, både lärare och elever som bara värderar det som går att mäta i form av betyg. Temadagar och idrottsdagar betraktas som något onödigt, för man ”lär sig inget” och tar värdefull tid från viktig undervisning.

Då glömmer man en sak.

I skolans uppdrag finns även en fostrande funktion. Vi ska fostra goda samhällsmedborgare. Man brukar tala om värdegrundsarbete dvs fostra eleverna. Värdegrundsarbetet ska genomsyra skolans verksamhet, men sker också i form av temadagar.

”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället”

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Ur Läroplan för den frivilliga skolformerna lpf94

Imorgon har vi temadag kring etnicitet, religion och sexuell läggning. Tema värdegrund helt enkelt.

Det är en av de viktigaste dagarna på året.

Det är viktigt att vi värderar de kunskaper och färdighet som inte kan mätas i ett betyg.

Det är viktigt att vi ger ungarna självkänsla, mod, empati, ansvar och kritiskt tänkande.

Som pedagog kan jag inte strunta i läroplanen bara för att jag anser att jag har så mycket erfarenhet att jag vet bättre. Eller att läroplanen inte stämmer överens med min politiska uppfattning.

Sånt sitter jag och funderar på nu när killarna sitter och skriver. Det har nog aldrig varit så tyst i klassrummet.

Djup koncentration.

Och lite kakor.

Det är bra att ha lite kakor att mumsa på =)

 

 

Oj då

Så var det redan onsdag.

Dagarna flyger förbi.

En lång dag på jobbet ligger framför mig.

Massor att göra hela tiden. Hjärnan jobbar även i sömnen.

Ikväll är det skriva skriva skriva som gäller.

Jag måste få ihop mina tankar. Det känns mest som löst svammel just nu. Men det är inte dealine förrän 23.59 i morgon =)

Nu är det dags att borsta tänderna och sen ta bussen till världens bästa elever.

ha en bra dag alla fina <3